Warunki świadczenia usług

1. Warunki

Uzyskując dostęp do strony internetowej https://rosehillrail.com/, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z serwisu, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z żadnym z tych warunków, masz zakaz używania lub dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo dotyczące znaków towarowych.

2. Licencja na użytkowanie

 1. Zezwala się na tymczasowe pobranie jednego egzemplarza materiałów (informacji lub oprogramowania) na stronie internetowej Rosehill Rail wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego wglądu. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a na mocy tej licencji nie można:
  1. modyfikować lub kopiować materiały;
  2. wykorzystywać materiały do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do jakichkolwiek publicznych pokazów (komercyjnych lub niekomercyjnych);
  3. podjąć próbę dekompilacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania zawartego na stronie internetowej Rosehill Rail;
  4. usunąć z materiałów wszelkie zapisy o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
  5. przenieść materiały na inną osobę lub "mirrory" materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Rosehill Rail w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w Twoim posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zrzeczenie się odpowiedzialności

 1. Materiały na stronie internetowej Rosehill Rail są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Rosehill Rail nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszystkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
 2. Ponadto, Rosehill Rail nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na jakichkolwiek stronach, do których prowadzą odnośniki z tej strony.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Rosehill Rail lub jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysku, lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania materiałów na stronie internetowej Rosehill Rail, nawet jeśli Rosehill Rail lub jej autoryzowany przedstawiciel został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Rosehill Rail mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Rosehill Rail nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów znajdujących się na jej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Rosehill Rail może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Jednakże Rosehill Rail nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki .

Firma Rosehill Rail nie dokonała przeglądu wszystkich stron, do których prowadzą odnośniki na jej stronie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z tych stron. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Rosehill Rail dla tej strony. Korzystanie z każdej takiej strony jest na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

Rosehill Rail może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić niniejszy regulamin dla swojej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków korzystania z usługi.

8. Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tej lokalizacji.

Zapisz się na nasz Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter

Dołącz do listy mailingowej Rosehill Rail, aby otrzymywać nasze najnowsze wiadomości i aktualizacje.

Pomyślnie zapisałeś się!