Podmínky služby

1. Podmínky

Přístupem na webové stránky na adrese https://rosehillrail.com/ souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito smluvními podmínkami, všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat nebo přistupovat k těmto stránkám. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny platnými autorskými právy a zákony o ochranných známkách.

2. Licence k použití

 1. Povolení je uděleno k dočasnému stažení jedné kopie materiálů (informací nebo softwaru) na webových stránkách společnosti Rosehill Rail pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a podle této licence nesmíte:
  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. používat materiály pro jakékoli komerční účely nebo pro jakékoli veřejné zobrazení (komerční nebo nekomerční);
  3. pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách společnosti Rosehill Rail;
  4. odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiné vlastnické zápisy; nebo
  5. přenášet materiály na jinou osobu nebo "zrcadlit" materiály na jakémkoli jiném serveru.
 2. Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některé z těchto omezení, a může být kdykoli ukončena společností Rosehill Rail. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které vlastníte, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

 1. Materiály na webových stránkách společnosti Rosehill Rail jsou poskytovány "tak, jak jsou". Společnost Rosehill Rail neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv.
 2. Společnost Rosehill Rail dále nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoli stránkách propojených s těmito stránkami.

4. Omezení

Společnost Rosehill Rail ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo neschopnosti používat materiály na webových stránkách společnosti Rosehill Rail, a to ani v případě, že společnost Rosehill Rail nebo oprávněný zástupce společnosti Rosehill Rail byli ústně nebo písemně informováni o možnosti takové škody. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.

5. Přesnost materiálů

Materiály, které se objevují na webových stránkách společnosti Rosehill Rail, mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Rosehill Rail nezaručuje, že některý z materiálů na jejích webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Společnost Rosehill Rail může kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny materiálů obsažených na svých webových stránkách. Společnost Rosehill Rail se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

Společnost Rosehill Rail nekontrolovala všechny stránky propojené s jejími webovými stránkami a nenese odpovědnost za obsah takových odkazovaných stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že Rosehill Rail schvaluje stránky. Používání takových odkazovaných webových stránek je na vlastní riziko uživatele.

7. Změny

Společnost Rosehill Rail může tyto podmínky služby pro své webové stránky kdykoli bez předchozího upozornění revidovat. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto smluvních podmínek.

8. Rozhodné právo

Tyto smluvní podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Spojeného království a vy se neodvolatelně podřizujete výhradní jurisdikci soudů v daném místě.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se k mailing listu společnosti Rosehill Rail a získejte naše nejnovější zprávy a aktualizace.

Úspěšně jste se přihlásili k odběru!