Pravidla losování o ceny

Slosování o ceny je otevřeno všem osobám starším 18 let, s výjimkou zaměstnanců skupiny Rosehill Polymers Group, jejich rodin, agentů nebo jakékoli třetí strany přímo spojené s administrací slosování o ceny. Může být požadován doklad o věku.

Slosování o ceny je zdarma a není nutný žádný nákup.

Chcete-li se zúčastnit slosování o ceny, musíte se úspěšně přihlásit do mailing listu Rosehill Rail Newsletter s platnou e-mailovou adresou.

Rosehill Polymers Group nepřijímá žádnou odpovědnost za příspěvky, které nebyly úspěšně dokončeny z důvodu technické závady, technické poruchy, selhání počítačového hardwaru nebo softwaru, selhání satelitu, sítě nebo serveru jakéhokoli druhu.

Vítězové budou vybráni náhodným losováním do 1. prosince 2021.

Výhrou je dárkový poukaz Amazon v hodnotě 50 GBP.

Vítězové budou informováni e-mailem do 10. prosince 2021 a musí potvrdit přijetí e-mailu s oznámením, aby si mohli vyzvednout svou cenu. Pokud vítěz neodpoví rosehill Polymers Group do 21 dnů od oznámení, cena vítěze propadne a Rosehill Polymers Group bude oprávněna vybrat jiného vítěze v souladu s výše popsaným postupem.

Cena bude výherci zaslána e-mailem do 14 dnů od převzetí ceny vítězem.

Cena pro vítěze je nesměnitelná, nepřenosná a není nabízena žádná hotovostní alternativa.

Rosehill Polymers Group si vyhrazuje právo nahradit cenu alternativní cenou stejné nebo vyšší hodnoty, pokud to okolnosti mimo kontrolu Rosehill Polymers Group vyžadují.

Vítězi dáme možnost odhlásit se dříve, než oznámíme jeho jméno na naší stránce LinkedIn.

Rozhodnutí rosehill Polymers Group ohledně jakéhokoli aspektu losování o ceny je konečné a závazné a nebude o něm uzavřena žádná korespondence.

Rosehill Polymers Group si vyhrazuje právo odmítnout vstup nebo odmítnout udělit cenu komukoli, kdo poruší Pravidla nebo Smluvní podmínky nebo ducha Pravidel nebo Smluvních podmínek.

Obchodní podmínky

Vstupem do slosování o ceny souhlasíte s tím, že budete právně vázáni Pravidly a těmito Podmínkami.

Rosehill Polymers Group si vyhrazuje právo zrušit, zrušit, pozastavit nebo změnit propagační akci, pokud to bude nutné.

Pokud je to povoleno zákonem, Rosehill Polymers Group, její dceřiné společnosti, zástupci nebo distributoři nebudou za žádných okolností zodpovědní ani odpovědní za odškodnění vítěze nebo přijmou jakoukoli odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu, zranění nebo smrt, ke kterým dojde v důsledku převzetí ceny, s výjimkou případů, kdy je to způsobeno nedbalostí rosehill Polymers Group, jeho zástupci nebo distributoři nebo zástupci jejich zaměstnanců. Vaše zákonná práva tím nejsou dotčena.

Souhlasíte s tím, že odškodníte skupinu Rosehill Polymers Group a její dceřiné společnosti za jakýkoli nárok jakékoli třetí strany za jakékoli porušení těchto smluvních podmínek.

Rosehill Polymers Group si vyhrazuje právo čas od času aktualizovat pravidla a tyto smluvní podmínky a jakákoli aktualizovaná verze bude účinná, jakmile bude zveřejněna na https://www.rosehillpolymers.com

Slosování o ceny se bude řídit anglickým právem a účastníci slosování o ceny se podrobí jurisdikci anglických soudů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde: https://rosehillrail.com/privacy/

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se k mailing listu společnosti Rosehill Rail a získejte naše nejnovější zprávy a aktualizace.

Úspěšně jste se přihlásili k odběru!