Voorwaarden van de Dienst

1. Voorwaarden

Door de website https://rosehillrail.com/ te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Licentie gebruiken

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen (informatie of software) op de website van Rosehill Rail te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen te wijzigen of te kopiëren;
  2. de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor publieke vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. te proberen de software op de website van Rosehill Rail te decompileren of te onderwerpen aan reverse engineering;
  4. auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen; of
  5. de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Rosehill Rail worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De materialen op Rosehill Rail's website worden aangeboden op een 'as is' basis. Rosehill Rail geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft Rosehill Rail geen garantie en doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die gekoppeld zijn aan deze site.

4. Beperkingen

In geen geval zal Rosehill Rail of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de materialen op Rosehill Rail's website, zelfs indien Rosehill Rail of een door Rosehill Rail gemachtigde mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties, of beperkingen van de aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing zijn.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op Rosehill Rail's website verschijnen kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Rosehill Rail garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Rosehill Rail kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Rosehill Rail doet echter geen toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

Rosehill Rail heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar website gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Rosehill Rail van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Rosehill Rail kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken stemt u ermee in gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in die plaats.

Abonneren op onze nieuwsbrief

Abonneren op onze nieuwsbrief

Word lid van de Rosehill Rail mailinglijst om ons laatste nieuws en updates te ontvangen.

Je hebt je succesvol ingeschreven!